Banner
Banner
Banner

Angličania si investíciou do nehnuteľností sporia na dôchodok

Doba, v ktorej žijeme, sa značne mení. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku, percento dôchodcov v rámci celkovej populácie je stále väčší. Naopak rad mladých sa práci snaží vyhýbať. Štátna penzia bola pre Angličanov istotou po dlhé roky (už od roku 1908), v posledných desiatich rokoch sa ale objavujú pochybnosti, ako dlho môže pri súčasných trendoch zotrvať.

Vláda kvôli tomu začala pracujúcim ponúkať investíciu do vlastnej súkromnej penzie. Pretože sa to ale vo väčšej miere neujalo, zamestnávatelia musia povinne ponúkať systém dôchodkového poistenia.

Bohužiaľ ale kvôli finančnej kríze väčšina investične založených penzijných fondov dopadla neslávne. Milióny ľudí v skutočnosti dostali viacmenej len to, čo skutočne zaplatili. Od toho, aby boli v dôchodkovom veku dostatočne zabezpečení, to bolo značne vzdialené.

Dôvodom bolo, že najobľúbenejšie tradičné dôchodkové fondy boli zamerané prevažne na burzu cenných papierov a tu bol prepad najväčší a najrýchlejší. Spoločnosti majúce penzijné fondy na starosť ale nedokázali priznať, že urobili chybu, nieto zaistiť penziu v miere, v akej sľúbili. Angličania si z toho mohli vziať len ponaučenie: ak chcú byť v staršom veku naozaj zabezpečení, nemôžu sa spoliehať na to, že stačí peniaze zveriť dôchodkovému fondu.

Jedno z riešení, ako sa zabezpečiť na dôchodok, je ale veľmi jednoduché a zároveň prináša rad výhod, predovšetkým daňové úľavy. Self Invested Personal Pension (SIPP, osobná penzia s vlastnými investíciami) umožňuje obyvateľom Veľkej Británie investovať do cenných papierov, akcií, dlhopisov a komerčných nehnuteľností bez dane. Presnejšie povedané sa neplatí daň z príjmu z čiastky, ktorú človek investuje. Ak teda do SIPP vloží osem tisíc libier, v skutočnosti investuje 10 tisíc, pretože zároveň dostane 20 percent daňovú úľavu. Neplatí ani daň z príjmu, ani daň z kapitálového zisku. Ak navyše zomrú ešte pred tým, ako si peniaze vyberú, dedičia neplatia ani dedičskú daň.

Okrem komerčných nehnuteľností je ale možné investovať aj do rezidenčných nehnuteľností v tradičnom zmysle slova. Rad nehnuteľností v zahraničných rezortoch sa síce predáva ako samostatné jednotky, ale zároveň sú súčasťou väčšieho riadeného (a teda komerčného) rezortu. Tieto nehnuteľnosti sú vo väčšine prípadov vhodné aj pre SIPP, majitelia sa len musia zriecť akéhokoľvek osobného užívania. Vzhľadom na situáciu na finančných trhoch sa dá očakávať, že sa po investícií do zahraničných nehnuteľností ako zabezpečenie na dôchodok začnú vo väčšej miere obzerať aj ľudia z ďalších krajín.

Rubrika: Zahraničné reality
Zahraničné reality a nehnuteľnosti