Banner
Banner
Banner

Ceny francúzskych nehnuteľností zostávajú stabilné

Z posledných prieskumov vyplýva, že ceny francúzskych nehnuteľností sa medziročne takmer nezmenili, ale presných a dôveryhodných informácií zostáva relatívne málo. Je však možné povedať, že medziročný prepad za prvú polovicu roku 2013 dosiahol približne 1 % s tým, že v druhom štvrťroku 2013 sa situácia začala pomaly zlepšovať.

Nedostatok informácií plynie najmä z prepadu predajov – informácie o cenách sú síce presné, ale vzhľadom k tomu, že v mestách sa objem predaja znížil o 18 % a na vidieku ešte viac, z nich nie je možné spoľahlivo vyvodiť žiadne dôsledky.

Zároveň väčšina analýz sa zameriava primárne na mestské oblasti a nepokrývajú tak dostatočne problematiku vidieka, kde sa v poslednej dobe aktivita na trhu nehnuteľností zásadne znížila. Od expertov prichádzajú protichodné informácie – niektorí hovoria o oživení, ale majú pochybnosti o jeho trvaní – jedná sa totiž o pokrm len v malom trhovom sektore, u nehnuteľností pod 150 tisíc euro.

V zásade je možné francúzsky trh opísať ako “trojrýchlostný”:

• V Paríži a ostatných veľkých mestách a vyhľadávaných regiónoch síce došlo k prepadu predajnej aktivity približne o 10 %, ale ceny zostali na pôvodnej úrovni.
• V menších mestách sa predaje prepadli až o 25 %, zároveň došlo k zníženiu cien o 5 – 10 %.
• V oblastiach, ktoré boli krízou zasiahnuté najintenzívnejšie, došlo k zníženiu predajov až o 40 % ako aj pokles cien o 10 až 20 %.

V aktuálnej správe jedného z poskytovateľov hypoték je uvedené, že v súčasnej situácii sa predávajú iba nehnuteľnosti, ktoré poskytujú dobrý pomer cena/hodnota, čo skrýva fakt, že predajnosť starších nehnuteľností je veľmi obmedzená. Zároveň z analýz tohto poskytovateľa vyplýva, že v roku 2013 sa prepadne objem predaja približne o 9 % na 645 tisíc, čo je oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa predalo 709 respektíve 808 tisíc nehnuteľností pomerne zásadné zníženie s podstatným vplyvom na stabilitu trhu.

Samozrejme nie je zložité vypozorovať dôvody, ktoré k súčasnej situácii vedú – vysoké ceny, vysoká nezamestnanosť, zložitá situácia na finančných trhoch a nedôvera investorov predajnú aktivitu znižujú.

Rubrika: Reality Francúzsko, Zahraničné reality, Články
Zahraničné reality a nehnuteľnosti