Banner
Banner
Banner

Podmienky použitia

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré používajú internetové stránky Zahraničné reality – www.zahranicne-reality.sk (ďalej len užívatelia).

Používanie internetových stránok je bezplatné.

Používať tieto stránky, alebo ich časti inak, než na vlastnú potrebu nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa dovolené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránok je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, pretlačenie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu zverejneného na webových stránkach Zahraničné reality (www.zahranicne-reality.sk) a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, MMS správ a vrátane zahrnutia týchto materiálov alebo ich časti do rámcov či prekopírovanie do vnútropodnikovej či inej privátnej siete a vrátane uchovávania v akýchkoľvek databázach.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty stránok. Právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení stránok, alebo akejkoľvek ich súčasti, má iba prevádzkovateľ.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Tieto podmienky je oprávnený meniť či doplňovať iba prevádzkovateľ. Aktuálne podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.

Použitie cookies

Tieto stránky môžu ako drvivá väčšina iných stránok využívať súbory cookies, čo sú textové súbory, ktoré sú vaším počítačom z internetovej stránky ukladané na vašom disku. Pomocou cookies si internetová stránka zapamätá niektoré údaje o užívateľovi (typ domény, IP adresa, zadané údaje, dáta za účelom zhromažďovania výsledkov zobrazenia reklám a ďalšie údaje), aby bol styk s užívateľom pri nasledujúcej návšteve jednoduchší.

Na našich webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto i iných webových stránok na poskytovanie reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a ak chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem.

Pokiaľ užívateľ nemá záujem cookies používať, môže ich využívanie v nastavení svojho webového prehľadávača deaktivovať.

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics taktiež poskytovanú spoločnosťou spoločnosti Google Inc. (ďalej len “Google”). Služba Google Analytics, rovnako ako ďalšie bežne používané technológie používajú súbory cookies (pozri vyššie uvedené). Ak sa chcete dozvedieť, ako Google zaobchádza s takto získanými dátami, kliknite prosím sem. Pozornosť venujte tiež informáciám tu a tu.

Vyhľadávacie pole na týchto webových stránkach („Vyhľadávacie pole“) prináša Google Inc. („Google“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na vaše využívanie vyhľadávacieho poľa sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov Google (umiestnené na adrese http://www.google.sk/privacy.html), a že použitím vyhľadávacieho poľa udeľujete spoločnosti Google súhlas na používanie osobných údajov v súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov.

Zahraničné reality a nehnuteľnosti