Banner
Banner
Banner

Zahraničné reality

Nehnuteľnosti v zahraničí sa stávajú dostupné stále širšiemu spektru záujemcov zo Slovenska. Tí si reality v zahraničí obstarávajú najmä z dvoch hlavných dôvodov. Buď ide o investorov, ktorí chcú zhodnotiť vložené finančné prostriedky, alebo o ľudí, ktorí hľadajú nehnuteľnosť na vlastné užívanie. Vylúčená samozrejme nie je ani kombinácia oboch prípadov.

Kúpa nehnuteľností v zahraničí sa riadi daňovým systémom a zákonmi konkrétnej krajiny. V súčasnosti väčšina krajín nekladie zahraničným investorom do rezidenčných nehnuteľností žiadne prekážky. Navyše vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii pre našich občanov odpadol vo väčšine európskych krajín rad byrokratických komplikácií. Reality v zahraničí tak je možné kupovať priamo na fyzickú osobu, prípadne právnickú osobu so sídlom na Slovensku bez toho, aby bolo potrebné zakladať v zahraničí právnickú osobu (firmu), prostredníctvom ktorej by sa nákup realizoval.

Nákup zahraničných realít je možné financovať z vlastných zdrojov alebo využiť hypotéky od tuzemskej alebo zahraničnej banky. Slovenskí investori majú najväčší záujem o európske destinácie. Najmä o prímorské a horské nehnuteľnosti. K najobľúbenejším patria reality v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku vrátane Mallorky, Chorvátsku a samozrejme v Alpách. Z mimoeurópskych destinacií je záujem o nehnuteľnosti v USA.

Zahraničné reality a nehnuteľnosti